Očkování

Očkování proti rakovině děložního čípku

1. Jak vzniká nádorové bujení?
Vznik nádorového bujení všeobecně není znám. Hovoří se spíše o příčinách, které se mohou spolupodílet na vzniku rakoviny. Například rakovina plic a kouření, rakovina tlustého střeva a nevhodné stravování. Dědičné faktory jsou více dávány do souvislosti s rakovinou prsu. Virová infekce, jako příčina vzniku rakoviny, je sledována u žloutenky typu B a dnes již prokázána jako původce rakoviny děložního čípku.

2. Kde se nachází děložní čípek?
Děloha, jako ochranná schránka pro vyvíjející se plod, je uložena v dolní části dutiny břišní. Děložní čípek je nejnižší část tohoto orgánu. V pochvě je uložen v její horní části. U sexuálně aktivní ženy je při gynekologickém vyšetření dostupný jak pohmatem, tak i pohledem v kolposkopu. Jedná se o přístroj umožňující sledovat povrch děložního čípku při určitém zvětšení.

3. Co je rakovina děložního čípku? 
Rakovina děložního čípku je onemocnění smrtelné. Zhoubné bujení prsu, děložního čípku a tlustého střeva jsou 3 nejčastější příčiny úmrtí žen na rakovinu nejen ve světě, ale i v naší republice. V ČR je výskyt rakoviny děložního čípku udáván ročně u cca 20 žen na 100 000, oproti 5 ženám např. ve Finsku. Tedy každoročně diagnostikováno zhruba tisíc žen s karcinomem čípku a přibližně 400 žen na tuto nemoc zemře.

4. Co způsobuje rakovinu děložního čípku?
Je to infekce. Infekce lidským papillomavirem – označovaným jako HPV- human papillomavirus. Tento virus se naprosto běžně vyskytuje v naší populaci. Udává se, že až 80 procent žen se s ním ve svém životě infikovalo. Existuje více než 100 typů HPV a pohlavním stykem se šíří okolo 40 typů. Zásadní dělení je na typy nízce rizikové a vysoce rizikové pro vznik rakoviny. Zatímco ty méně rizikové typy 6 a 11 vyvolávají například bradavice zevního genitálu, ty rizikové 16 a 18 však způsobují vážné poškození děložního čípku, z něhož se může vyvinout rakovina .

5. Jak se rakovina děložního čípku vyvíjí?
K infekci dojde při prvním sexuálním styku s HPV pozitivním protějškem.U většiny žen nákaza lidským papillomavirem sama odezní.Doba, potřebná k vyrovnání se s infekcí, se u zdravých žen předpokládá na 2 až 3 roky. V případě, že imunitní systém ženy adekvátně nezareaguje, virus v organismu přežívá dál. A právě další setrvávání viru v organismu způsobí, že působení na děložním čípku se zásadně změní od neškodných zánětlivých změn v nebezpečné předrakovinné stavy. Až 5 procent žen po 35 roce života je HPV pozitivních a mají 200x větší riziko vzniku karcinomu děložního čípku. Přechod od infekce HPV k nádoru může „v lepším případě“ trvat až 15 let, ale karcinom čípku byl již histologicky potvrzen i u 18-ti letých dívek.

6. Lze rakovinu čípku rozpoznat včas?
První návštěva gynekologa není nikterak věkově stanovena. Každá žena po zahájení sexuálního života by měla podstoupit jednoroční preventivní prohlídku. Dřívější návštěva je nezbytná pouze v případě gynekologických potíží. Vyšetření probíhá na speciálním gynekologickém křesle a spočívá v zavedení gynekologického zrcadla do pochvy/ dnes již zrcadla plastová, na jedno použití/, vyšetření povrchu děložního čípku pomocí kolposkopu a stěru buněk z povrchu čípku na tzv. cytologické vyšetření, případně i dalších potřebných odběrů. Následuje palpační vyšetření, sloužící ke zjištění tvaru a velikosti dělohy, vaječníků a dalších útvarů malé pánve. Kolposkopické vyšetření umožní lékaři posoudit změny povrchu čípku nízkého či vysokého rizika. Cytologickým stěrem, který je vyhodnocen na specializovaném pracovišti, se zjistí, zda vzorek obsahuje buňky normální, lehce, středně nebo těžce poškozené působením viru HPV, případně i buňky nádorového bujení. Vzhledem ke kombinaci obou metod, kolposkopie a cytologie, se v jednoročním intervalu preventivních prohlídek, jeví záchyt předrakovinného stádia jako jediný možný a v dalším stadiu úspěšně léčitelný.

7. Jaké jsou možnosti léčby rakoviny děložního čípku?
Pokud se předrakoviné stadium diagnostikuje včas je léčba úspěšná. Postup je zcela individuální u každé ženy a odvíjí se od postižení čípku, věku pacientky i s přihlédnutím na přání následného těhotenství. U mladších žen, pokud nemoc příliš nepostoupila, je možný konzervativní postup, tedy prohlídky dle výsledků stěrů. U žen, kdy postižení čípku přesáhlo hranici rizika vzniku rakoviny, je nutné ošetření čípku chirurgicky- tzv. konizací. Výkon prováděný za několikadenní hospitalizace v naší ambulanci provádíme od roku 2000 vysokofrekvenční elektrickou kličkou v místním znecitlivění a žena po výkonu odchází do domácího ošetření. Provede se odstranění nejpostiženější části čípku s následným histologickým vyšetřením, tj. přesným stanovením rozsahu onemocnění a určením dalšího postupu léčby. V případě, že žena zanedbá preventivní prohlídky a je u ní diagnostikována již rakovina, musí podstoupit velmi rozsáhlý operační zákrok s následným ozařováním, ev. i chemoterapií.

8. Preventivní prohlídky nebo očkování?
Očkování proti rakovině děložního čípku je naprostý medicínský převrat. Tato první vakcína v EU je určena k prevenci rakoviny děložního hrdla, prevenci těžkých přednádorových stavů děložního čípku a zevního genitálu a prevenci genitálních bradavic. V horizontu 15 let se očekává snížení výskytu rakoviny děložního čípku až o 70 procent. Avšak záchyt rakoviny během preventivních prohlídek je otázka současnosti a skýtá až 80 procentní naději na uzdravení. V rozvinutých zemích Evropské unie navštěvuje svého gynekologa pravidelně 2 – 3 x více žen než v ČR.

9. Kdy a koho očkovat?
Výrobce vakcíny doporučuje očkování v rozmezí 9 – 26 let. V žádném případě to však neznamená, že optimální začátek očkování je u 9 letých dívek a pro 27 leté ženy nemá význam. V současnosti je celosvětově horní věková hranice rozšířena na 45 let. Nejvhodnější doba pro očkování je věk, kdy dívka ještě nezapočala s pohlavním životem, tedy 13 – 14 let. Předpokládá se, že se tak vytvoří protilátky na velmi dlouhou dobu. Mezinárodní studie provedená v roce 2006 zjistila, že v ČR má pohlavní styk v 15-ti letech a dříve jen 1 procento dívek. Stejný význam má vakcína pro ženy již sexuálně aktivní a stále HPV negativní, třebaže přesáhly věkovou hranici 26 let. Schopnost tvorby protilátek však s věkem klesá.
Tyto okolnosti jsou však nadále předmětem intenzivního vědeckého výzkumu.

10. Jaká je cena a kde je vakcína k dispozici?
Cena za jenu dávku vakcíny Gardasil 9 je 4.000.- Kč, očkuje se ve 3 dávkách. První, za 2 měsíce druhá a za 4 měsíce 3.dávka. Dívky 13 - 14 let pouze 2 vakcíny, platba za jednu vakcínu 2.500,-Kč. Očkovat budou gynekologové a dětští lékaři. Nezbytnou součástí očkování je edukační pohovor o prevenci a léčbě gynekologických přednádorových stavů, prevenci sexuálně přenosných onemocnění a hygieně pohlavního styku. Prioritou pro všechny ženy nadále zůstávají preventivní gynekologické prohlídky.

MUDr. Měřínský Jaroslav
www.merinsky.cz

Gynekologicko-porodnická ambulance
U nemocnice 980
Valašské Meziříčí